Statut
Zarząd
Deklaracja
Konto
Piszą o nas
Wydarzenia
Publikacje
Sprawozdania
     W dniu 07 lutego 2012 roku odbyło się zebranie nowego Zarządu wybranego podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które miało miejsce w dniu 12 grudnia 2011 roku w Sali Widowiskowej CSK MSWiA w Warszawie. Zebranie zgodnie z wolą uczestników poprowadził Prezes dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła Prof. Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego.
     Po czym przystąpiono do konstytuowania nowego Zarządu, w toku dyskusji przydzielono kandydatury dla funkcji prezesa, sekretarza i skarbnika; zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków skład reszty Zarządu pozostał bez zmian. Zainteresowani wyrazili zgodę. Wszystkie kandydatury zostały przegłosowane jednomyślnie.

Został zatem powołany Zarząd w następującym składzie:

Prezes - Jarosław B. Ćwikła

Skarbnik - Norbert Gabarkiewicz

Sekretarz - Danuta Cesarska

Członek - Jan Okulicz

Członek - Teresa Rutkowska

Członek - Krzysztof Wójciki

www.rakowiak.pl      Copyright © rakowiak.pl